Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betong har funnits i flera tusen år. Det är ett robust och naturligt byggmaterial med många goda egenskaper. Betong formar vår byggda miljö med lång livslängd, litet drift- och underhållsbehov och med kvalitet som håller över tid. Betong tillverkas av berg, grus, vatten, bindemedel. Cement tillverkad av kalksten utgör grund som betongens bindemedel.  Vi ser idag stor potential i att ersätta delar av cementen med slagg och flygaska för minskad klimatpåverkan. Dessa alternativa bindemedel kan dock inte ersätta cementet fullt ut. Cement och kalksten kommer fortsatt att vara viktiga råvaror för tillverkning av betong under överskådlig tid.

De senaste 10 åren har Sverige haft en stark befolkningsökning. Det kräver samhällsutveckling med nya bostäder, infrastruktur, skolor samt anläggningar för vatten- och avlopp, energiförsörjning etc. Parallellt pågår en klimatomställning, där vi arbetar för minskad klimatpåverkan i vår byggda miljö ur ett livscykelperspektiv. I vissa konstruktioner och byggnadsdelar kan betongen ersättas av andra material som stål eller trä. För en mängd konstruktioner är betong i många fall det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven. Betong utgör ett viktigt grundmaterial för att bygga Sverige hållbart och skapa den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

13 sanningar om betong:

Folder

 

Ta mig högst upp på sidan