Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Cementbrist_NY.jpg

Aktuellt

 • Löfsjögård: "Det finns positiva delar för vår bransch i regeringens budget"

  Regeringens proposition 2022

   

  - Sverige går mot en lågkonjunktur nästa år drivet av stigande inflation, höjda räntor och en djup energikris. Lågkonjunkturen kommer att slå mot både företag och privatpersoner. Det kommer bli utmanande tider för betongindustrin samtidigt som det är ett fortsatt stort behov av samhällsutveckling och klimatomställning. Det finns en del positiva delar i budgeten som är kopplade till vår färdplan klimatneutral betong om bland annat CCS och även om effektivare miljötillstånd och kortare processer. Cementkrisen är inte över och vi saknar tydlighet kring hur råvaruförsörjningen behöver säkras. I budgeten finns förslag på el-prisstöd och tillfälligt sänkt skatt på drivmedel som berör byggsektorn och betongindustrin, säger Malin Löfsjögård vd på Svensk Betong.

  För mer information se regeringens hemsida "Budgeten för 2023 på fem minuter".

   

  Läs mer

 • Lämna synpunkter på digital följesedel från Trafikverket

  Just nu pågår det på flera håll arbeten med införande av en digital följesedel. Trafikverket har nu skickat ut ett förslag till avtalsguide. Se Trafikverkets information längst ner i denna artikel. 

  Den 15 november klockan 14:00 - 16:00 kommer ett frågetillfälle att hållas av Trafikverket. Då deltagarantalet är begränsat ges Svensk Betongs medlemmar möjlighet att skicka eventuella frågor till Kajsa Byfors som sammanställer och tar upp frågorna vid frågetillfället. Om det finns intresse finns sannolikt även möjlighet att någon representant från både fabriksbetong och prefab kan komma med. Vid intresse och medskick frågor maila kajsa.byfors@svenskbetong.se. Det går även bra att direkt skicka sina frågor via mail till Trafikverket. 

  Synpunkter på förslaget ska skickas till Trafikverket senast 28 november. Även detta kan samordnas via Svensk Betong, tänk då på att vi behöver få in era synpunkter i bifogad svarsfil i tid för att hinna sammanställa och skicka in inom deadline. Synpunkterna går givetvis också bra att skicka direkt till Trafikverket.

  Info från Trafikverket:

  Den ideella branschföreningen BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard har tagit fram en avtalsguide för att underlätta för entreprenadbeställare, entreprenörer och leverantörer att digitalisera sin affärskommunikation, på ett enhetligt sätt som ger samordningsvinster på lika villkor för alla parter. I ett första steg genom att kravställa digitala följesedlar.

  Flera stora aktörer i branschen har redan tagit beslut om att börja använda BEAst följesedel och ambitionen är att standarden ska vara det självklara valet för hela branschen inom ett par år. Alla känner dock inte till standarden än och därför går vi nu ut i en bred remiss av vårt utkast, så att så många i branschen som möjligt ska kunna påverka den slutliga avtalsguidens utformning. 

  Betongbranschen är identifierade som en viktig intressent i branschen och vi hoppas därför att ni vill ta chansen att påskynda digitaliseringsresan genom att granska vårt utkast och inkomma med synpunkter på vad som kan förbättras!

  Guiden har utarbetats av BEAst fokusgrupp Artiklar och Affärsstruktur, vars deltagare har stor erfarenhet av att kommunicera enligt standarden. Vi har försökt beskriva best practice utifrån våra erfarenheter och skapa tydliga mallar för att göra det lättare för den som är ny att förstå nyttan, lämpliga arbetssätt och att kravställa på ett sätt som är begripligt och korrekt ur såväl ett tekniskt som juridiskt perspektiv.

  Utkastet till avtalsguiden hittar ni på: https://beast.se/avtalsguide/

  Det kan se matigt ut, men alla behöver inte läsa allt, utan det räcker att var och en läser det som är relevant utifrån sin roll i er organisation.

  Förslag på läsordning:

  1. Förstasidan – Introduktion till avtalsguiden.

  2. Översikt – Bakgrundsinformation samt översiktlig förklaring till hur standarden är tänkt att användas.

  3. Presentationsmaterial – PowerPoint-presentation som kan användas både för egen förståelse och som underlag vid dialog med leverantörer.

  4. Riktad information att läsa utifrån er organisations roll i affären:

   1. Köpare – Information för strateger, projektledare och inköpare om lämpliga arbetssätt för den som upphandlar entreprenad eller leverantör.
             i.      Mallar – Innehåller BEAst rekommendation för hur digitala följesedlar ska kravställas på ett korrekt sätt. Av intresse främst för projektledare, inköpare, jurister och IT-resurser.
            ii.      Moduler – Innehåller en detaljerad lista över vilken information som ska skickas i varje följesedel om man använder BEAst mallar. Av intresse främst för projektledare och IT-  resurser.

   2. Säljare – Vägledning till dig som är entreprenör eller leverantör om hur du ska hantera krav från köpare.

  Läs mer

 • Internt webbinarium 19/10 kl. 10 - 11.30 Vägledning klimatförbättrad betong

  Vägledning Klimatförbättrad betong är ett viktigt verktyg för att främja klimatomställningen och bidra till ökad användning av klimatförbättrad betong. Den beskriver hur betongbyggnader kan klimatoptimeras och har fått stort genomslag bland aktörerna i värdekedjan. Vägledningen finns sedan i våras i en utgåva 2 som innehåller många nyheter.

  För ökad kunskap hos våra medlemsföretag välkomnar vi till ett internt webbinarium på Teams den 19 oktober kl. 10.00 - 11.30. Alla anställda på Svensk Betongs medlemsföretag är välkomna att delta.

  På webbinariet möter du arbetsgruppen som tagit fram vägledningen - representanter från medlemsföretag inom fabriksbetong och prefab tillsammans med Svensk Betong.

  Webbinariet spelas in och kommer i efterhand att finnas på medlemssidorna.

  Program:

  • Vägledning klimatförbättrad betong utgåva 2 - bakgrund och nyheter
  • Klimatförbättrad fabriksbetong
  • Klimatförbättrad prefabricerad betong
  • Vägledningen & nya SS 137003 öppnar möjligheter
  • Frågestund och dialog - vi hoppas på många frågor från chatten och publiken
  • Möjligheter framåt och vår gemensamma uppmaning till andra aktörer värdekedjan

  Tid:           19 oktober kl. 10.00 - 11.30.

  Anmälan: till Svensk Betongs info-adress

  Vänligen observera att inbjudan endast gäller anställda på Svensk Betongs medlemsföretag.

   

  Läs mer

 • Mattias Borrelid ny ansvarig för kommunikation- och press

  Svensk Betong har rekryterat Telias pressansvarige Mattias Borrelid till ny kommunikationsansvarig. Rollen är en nyinrättad tjänst för att stärka organisationens kommunikations och påverkansarbete. Mattias började sin roll den 1 september. Mer information finns här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan