Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

På marknaden finns idag gott om tillgänglig miljö- och klimatdata för betong i form av EPD'er från tillverkare av fabriksbetong och prefabricerade betongprodukter. De av Svensk Betong tidigare publicerade exempel EPD'er för sex olika betongsorter fyller därför ingen funktion. Giltighetstiden för dessa exempel EPD'er gick ut i januari 2022 och uppdatering kommer inte att ske. För information om typiska  klimatdata för olika betongsorter och produkter samt möjligheter till reduktion hänvisas till Svensk Betongs Vägledning Klimatförbättrad betong. 

Ladda ner: 

Vägledning Kllimatförbättrad betong, utgåva 2

Ta mig högst upp på sidan