Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

schemab600 72dpi

Standardiseringsområdet är i takt med att nya europeiska standarder tas fram, ett prioriterat område för Svensk Betong att vara med och påverka inom. Speciellt viktigt är det att vara med i arbetet med standardernas utformning så att de blir anpassade till våra svenska förutsättningar och behov.

Svensk Betong har sedan flera år ett samarbete med Cementa kring standardisering vilket möjliggör en standardiseringsexpert och hög grad av aktivitet inom såväl det svenska som det europeiska standardiseringsarbetet.

Ovan visas en schematisk bild av bransch- och standardiseringsarbetet inom betongområdet på svensk och europeisk nivå. Branschgemensamma tekniska frågeställningar hanteras inom framför allt det tekniska utskottet inom Svensk Betong men när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor också inom hållbarhetsutskottet. På Europanivå heter Svensk Betongs motsvarande branschorganisationer ERMCO respektive BIBM i vilka Svensk Betong har flera verksamma representanter. Dessa båda organisationer har ofta standardiseringsfrågorna högt upp på agendan.

Standardiseringsrapporter

2020
2019
2018

Kontaktperson för standardisering är Markus Peterson, markus.peterson@svenskbetong.se

Ta mig högst upp på sidan