Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2023-02-02 08:33:51

   Lägesrappoart: Prefab-standardiseringen Inom den europeiska CEN-standardiseringen är läget fortfarande låst vad gäller möjligheterna att på byggområdet publicera harmoniserade produktstandarder som är nya eller har reviderats. Förhoppn...

Publiceringsdatum 2023-02-01 09:34:04

- Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadssektorn just nu vilket gör det svårt för många att hålla sig uppdaterad om den intensiva hållbarhetsutvecklingen som sker i betongbranschen. För att öka kunskapsspridningen om betong och hur viktigt ...

Publiceringsdatum 2023-01-04 09:46:37

  Nu står det klart att forskningsprojektet BETCRETE fortsätter i ytterligare två år. Budgeten är på 44 MSEK, varav cirka 40 procent finansieras genom bidrag från Vinnova. Projektet samlar aktörer från hela värdekedjan som tillsammans ska främj...

Publiceringsdatum 2022-12-13 12:28:05

   ”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- o...

Publiceringsdatum 2022-12-07 09:34:19

    Högsta förvaltningsdomstolen har i dag lämnat besked avseende överklagande av regeringens beslut om tillfälligt tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland. Domstolen bekräftar att regeringens beslut står fast. -  Det är...

Publiceringsdatum 2022-11-10 14:17:11

  - Sverige går mot en lågkonjunktur nästa år drivet av stigande inflation, höjda räntor och en djup energikris. Lågkonjunkturen kommer att slå mot både företag och privatpersoner. Det kommer bli utmanande tider för betongindustrin samtidigt ...

Publiceringsdatum 2022-11-02 13:38:06

Just nu pågår det på flera håll arbeten med införande av en digital följesedel. Trafikverket har nu skickat ut ett förslag till avtalsguide. Se Trafikverkets information längst ner i denna artikel.  Den 15 november klockan 14:00 - 16:00 kommer ...

Publiceringsdatum 2022-09-22 14:12:05

Vägledning Klimatförbättrad betong är ett viktigt verktyg för att främja klimatomställningen och bidra till ökad användning av klimatförbättrad betong. Den beskriver hur betongbyggnader kan klimatoptimeras och har fått stort genomslag bland aktörerna...

Publiceringsdatum 2022-09-05 16:20:27

Svensk Betong har rekryterat Telias pressansvarige Mattias Borrelid till ny kommunikationsansvarig. Rollen är en nyinrättad tjänst för att stärka organisationens kommunikations och påverkansarbete. Mattias började sin roll den 1 september. Mer inform...

Publiceringsdatum 2022-03-15 12:26:47

Idag, 15 mars, publicerar Svensk Betong en uppdaterad konsekvensanalys om den pågående cemtkrisen. Krisen uppstod den 6 juli 2021 då Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan om ett nytt långsiktigt tillstånd för att få fortsätta bry...
Ta mig högst upp på sidan