Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig
  • Betongvaror/Montage
  • Fabriksbetong
  • Pump
  • Associerade företag

Betongvaror/Montage

Levererar prefabricerade betongelement och betongbaserade lösningar till kunder inom tre marknadssegment: Anläggning, Hus samt Lantbruk och häst. Tillverkningen sker vid sju produktionsenheter, sex i Sverige och en i Polen. 

Områden: Väggelement, Slipers, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Balkonger

Marknads- och utvecklingsbolag för va-system på den svenska marknaden som ägs av sju betongvarufabrikanter från Skellefteå i norr till Lund i söder som säljer och producerar ALFA VA-produkter.

Områden: Prefab, Armerade rör och rördelar

Projekterar, tillverkar och monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Viktigaste produkterna är stommar och fasadelement till industrier, bostäder, kontor, hotell och offentliga byggnader. Dekorerar fasader i betong och bygger utemiljöer.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Bjälklag tak

Betongmontage - Betongreperationer Betongsågning - Injektering av betongsprickor Epoxi limning,Lagning/målning betongelement Stänkputslagningar

Områden: Montage- och byggnadsarbeten,

Erbjuder kompletta stommar inom stål, betong och trä. Projektledning, projektering, leverans, samt montage.

Områden: Byggnader, Montage- och byggnadsarbeten, , Montage och lyft, Betongpumpning

Erbjuder stomentreprenader med egen tillverkning av betongelement och stålstommar till kontor, hotell, parkeringshus, sport- och nöjesarenor, shoppingcenter, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Håldäck

FL-Bygg och FI-Prefab levererar och monterar betongelement till bostäder, kontor, industri och lantbruk. Företaget erbjuder ett stort urval av olika element, sandwichvägg, halvsandwich, putsbärare, RD-plattor, legobitar samt stålstommar.

Områden: Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Balkonger, Montage och lyft, Armering

Byggelement, plattbärlag, murar och utegolv.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Bjälklag tak, Balkonger, Stödmurar och knäcksten, Pelare

Tillverkar betongelement för närmarknaden runt Jönköping inkl. specialelement. Nischprodukter: bilvågsdäck, ställverksbyggnader och idrottsläktare. Sortiment: balkar, balkonger, pelare, väggelement, stödmurar, knäcksten, gradiner mm.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Balkonger

Marknadsför, tillverkar och levererar L-stöd, blocksteg och specialfundament i Stockholm och Mälardalsregionen. Levererar även sockelelement, balkong- och fasadskivor med frilagd ballast samt balkar och plintar.

Områden: Prefab
Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Balkonger, Pelare, VST väggar

Producerar fabrikstillverkade betongelement för alla typer av byggnader, ett samspel mellan datoriserad teknologi och lång branscherfarenhet.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Bjälklag tak

Betongpålning, spontning, borrning stålrörspålning, borrplintar och grundförstärkning. Anläggningar i Tollarp, Västerås och Sjövik.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Montage- och byggnadsarbeten, , Bro tunnel stöd grundel

Specialiserade på prefabricerade betongelement, där de olika byggkomponenterna är producerade i fabrik och levereras till byggplatsen.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Bjälklag tak, Balkonger, Håldäck, Pelare
Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Håldäck, Montage och lyft, Övrigt
Områden: Stödmurar och knäcksten

Erbjuder tjänster inom konsultation, platsledning, kalkylering, håltagning och entreprenad vid stål- och betongmontage.

Områden: Montage- och byggnadsarbeten, , Montage och lyft

Levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Balkonger, Håldäck, Trappor och vilplan, Bro tunnel stöd grundel

Utvecklare, tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, betongpumpning, prefab samt bergmaterial med tillhörande kringtjänster i Skåne, Blekinge och Halland.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Balkonger, Betongpumpning

Betongleverantör som levererar fabriksbetong till broar, tunnlar, vägar, hus och andra samhällsgrundande stora objekt. Levererar också betong till garageinfarter, flaggstångsgrunder och bryggpålar för båtar.

Områden: Fabriksbetong, Plattbärlag, Betongpumpning, VST väggar
Områden: Prefab

Prefab, montage, lyft byggnadsenheten

Områden: Prefab, Montage- och byggnadsarbeten,

Tillverkar och säljer betongelement till bostäder, industri, logistik, förvaltnings-, el- och lantbruksbyggnader. Massivväggar, sandwichelement, balkonger/loftgångar, sockelelement, pelare/balkar och specialelement. 

Områden: Byggnader, Väggelement, Prefab

Lång erfarenhet av att prefabricera element i fiberbetong. Tillverkar allt från egenutvecklade färdiga produkter – som teknikboden – till husväggar, balkonger, miljöbodar och inredningsdetaljer för offentlig miljö.

Områden: Väggelement, Prefab, Balkonger

Levererar betongelement till prefabricerade byggprojekt

Områden: Väggelement

Fabriksbetong

Leverantör av fabriksbetong i Stockholm/Mälardalen som tillhandahåller mobil fabrik för Isobetong. 

Områden: Fabriksbetong

Miljö- och kvalitetscertifierat transportföretag vars huvudkontor ligger i Växjö. Alla typer av transporter erbjuds, som styckegods, partilass, bud, miljötransporter och entreprenadarbeten. Inom företaget ryms också betongtillverkning, försäljning av grus och stenmaterial.

Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar

Betongstation, certifierad klass 1. Levererar all sorts betong. Betongbilarna har 9 meters hydraulrännor. Försäljning av brunnsringar och snöskotertillbehör.

Områden: Fabriksbetong, Brunnar och slamavskiljare, Formar insättningar och ingjutningsgods

Tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong och har idag 32 rikstäckande fabriker. Företaget ingår i HeidelbergCement-koncernen, som är marknadsledande globalt inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och betongprodukter. HeidelbergCement har cirka 57 000 medarbetare på 2 600 platser i 50 länder

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Familjeägt företag med 7 anställda, varav 3 st i Skellefteå och 4 st i Kristineberg. Bolaget omsätter ca 23 milj. kronor. Arbetar med tillverkningsklass 1 och följer BBC:s normer och tillverkar ett stort antal produkter.

Områden: Fabriksbetong

Levererar fabrikstillverkad betong i de flesta varianter, anpassade till de flesta användningsområden från stationen i Alfta. Rotorbilar utrustade med hydraulränna upp till 8,5 meter.

Områden: Fabriksbetong

Utarbetar förslag på produkt, leveranser, dränering, markföreberedelse, grunder och vägbyggen.

Områden: Fabriksbetong

Fabriksbetong levereras till entreprenörer, byggen, lantbruk och privatpersoner, men även färdiga betongprodukter samt uthyrning av verktyg och annan hjälp kring byggnation. Genom avtal med Banverket, är olika typer av banverksfundament största produkten. Stort på prefab-sidan är produkter för marint bruk, som betongpontoner och trä/betongbryggor med tillbehör samt betongflytkroppar. Tillverkning av L-stöd i flera olika höjder, eller skräddarsydda efter just dina behov. Betongrör i alla dimensioner med tillbehör finns också för försäljning.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Oarmerade rör och rördelar

Lokal helhetsleverantör av fabrikstillverkad betong i Gästrikland med omnejd. Med egen personal, bilar och pumpar levereras klassad betong till alla typer av konstruktioner och byggprojekt.

Driver sedan 1996 betongfabrik i Vimmerby för tillverkning och försäljning av färsk byggbetong i området.

Områden: Fabriksbetong

Producerar och levererar alla slags makadamprodukter till både företag och privatpersoner.

Områden: Fabriksbetong, Cement
Områden: Fabriksbetong

Tjänster, från enkla till kvalificerade uppdrag, inom betongtillverkning, grusförädling, godstransporter, anläggningstransporter, renhållning maskintjänster samt entreprenader.

Områden: Fabriksbetong

Familjeägd fabrik i Kilanda norr om Göteborg som producerar väggelement, plansiloelement, stödmurar och fabriksbetong.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Stödmurar knäcksten

Betongfabriker i Kiruna och Malmberget med hög produktionskapaciteten. Stor producent av sprutbetong och har grus-och betongtillverkning, bergförstärkning, krossning och losshållning.

Områden: Fabriksbetong

Allt som berör betong. Kunskap om olika betongkvaliteter.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Produktområde: Fabriksbetong tillverkningsklass 1. Produktspecifikationer: SFFs Kvalitetsmanual: BKR, BBK 04 och BRO 04. Anläggning: Anläggningen är produktcertifierad enligt VUCs certifieringsregler för tillverkningskontroll.

Områden: Fabriksbetong

Tillverkar ett flertal produkter i betong samt tillhandahåller lösbetong för gjutning av t ex husplatta, garageplatta, fundament m.m. För att underlätta vid stora leveranser finns en portabel betongstation som klarar stora leveranser på plats. Betongprodukter som marksten, hålsten, L-stöd, 3kammarbrunnar, lantbruksrör etc tillverkas på fabriken.

Områden: Fabriksbetong

Företaget har ca 250 standardrecept. Skräddarsyr betongrecept för projekt med speciella behov.

Områden: Fabriksbetong

Erbjuder tjänster som transporter, krossning, tunga transporter och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Övrigt, Formsättning, Betongpumpning

Levererar fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt erbjuder transport- och entreprenadmaskintjänster. Transportverksamheten som är etablerad i södra och norra Sverige bedrivs under varumärket Cliffton. Arbetar aktivt med produktutveckling och deltar i forskningsprojekt. Certifierade enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004. Swerock omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 600 anställda från Gällivare i norr till Ystad i söder.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Utvecklare, tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, betongpumpning, prefab samt bermaterial med tillhörande kringtjänster i Skåne, Blekinge och Halland. 

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Balkonger, Betongpumpning

Thomas Betong är Sveriges största betongleverantör. Vi levererar fabriksbetong till broar, tunnlar, vägar, hus och andra samhällsgrundande stora objekt. Vi levererar också betong till garageinfarten, flaggstångsgrunden och bryggpålen där Du lägger fast Din eka.
Thomas Betong är ett kunskapsföretag som vet att service, kvalitet och tekniskt kunnande är prioriterat för Dig som köpare.

Områden: Fabriksbetong, Plattbärlag, Betongpumpning, VST väggar

Stentillverkning, betong/betongpumpning samt grusförsäljning.

Områden: Fabriksbetong

Produktion och leverans av färdig betong, egen krossanläggning och lagerför alla grusprodukter.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Pump

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Betongpumpning, Maskiner

Betongpumpning och betongtransport

Områden: Betongpumpning, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Bolaget bedriver uthyrning av maskiner inom byggbranschen, utför byggtjänster, tillhandahåller tjänster inom betongpumpning, samt bedriver konsultverksamhet inom inredning och homestyling.

Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning

Transporttjänster, betongbildar och betongpumpar

Pumpning och gjutning

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Utvecklare, tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, betongpumpning, prefab samt bergmaterial med tillhörande kringtjänster i Skåne, Blekinge och Halland.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Balkonger, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Associerade företag

Områden: Armering
Områden: Prefab

Armeringsleverantör och producent. Produkter och tjänster säljs till svensk byggnadsindustri. Huvudkontoret är placerat i Halmstad med tillverkningsorter och logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs.

Områden: Armerade rör och rördelar, Armering
Områden: Övrigt, Cement
  • Maskinutrustning och produktionslösningar för produktion av Betongelement Betongvaror Fabriksbetong Betongblandestationer
  • Stationära anläggningar
  • Flyttbara anläggningar
  • Super-mobila betongstationer
Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel

Spännlinor

Områden: Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning
Områden: Betongpumpning, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Övrigt, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Fabriksbetong, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Prefab
Områden: Fabriksbetong, Formsättning, Formar insättningar och ingjutningsgods
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel

PM Nordic säljer maskiner och servar kunder både i Sverige och Norge. Deras verksamhetsområden ligger i byggbranschen och i tunnel- och gruvindustrin.

Områden: Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning

Polarmatic AB har utvecklat styrsystem för betongindustrin sedan 1982. Leveranser av styrsystem har genom åren skett till ett hundratal fabriker i Norden och utlandet.

Områden: Fabriksbetong, Övrigt, IT-system
Områden: Prefab, Montage- och byggnadsarbeten, , Montage och lyft

ROX International är återförsäljare för betongpumpar i Skandinavien och för ConForms i Skandinavien och Baltikum.

Områden: Betongpumpning, Maskiner, IT-system
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Övrigt, Cement

Företaget erbjuder skräddarsydd installationsutrustning och fästanordningar.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel

Tillhandahåller specialiserad programvara för byggbranschen. Denna finns för svenska marknaden i följande applikationer: IMPACT, FEM-Design, WIN-Statik, PRE-Stress, BIM Energy, VIP-Energy och BIMContact.

 

Områden: Prefab, IT-system
Ta mig högst upp på sidan