Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

 

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex som tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år. Svensk Betong representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter eller monterar dessa produkter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett stort antal orter från norr till söder i landet. Totalt omsätter betong- och cementindustrin cirka 30 mdkr årligen och sysselsätter nästan 9 000 personer.

I betongindikatorn redovisas förändring över tid samt uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterade fakta från Svensk Betongs medlemsföretag som skalas upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen. 

2020

Helår

2019

jan-apr
maj-aug
sep-dec

Helår

2018

jan-apr
maj-aug
sep-dec

Helår

2017

jan-apr
maj-aug
sep-dec

Helår

2016

jan-dec

Samlade resultat

2011-2020

 

Ta mig högst upp på sidan