Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Inom Svensk Betong är säkerhetsfrågorna högprioriterade och målsättningen hög säkerhet och nolltolerans för olyckor. Det finns riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Inom de på byggarbetsplatsen viktiga områdena, montering av betongelement och pumpning av fabriksbetong, inriktas arbetet på att skapa en bra säkerhetskultur tillsammans med information och utbildning..

För att nå vår målsättning om nolltolerans för olyckor erbjuder vi våra medlemmar hälsa- och säkerhetsutbildningar, tar fram manualer och informationsmaterial, kartlägger olyckor och tillbud och arbetar för ett regelsystem som stödjer arbetsmiljöarbetet. Vi skapar mötesplatser där säkerhetsfrågor diskuteras och vi samarbetar med övriga aktörer i samhällsbyggarbranschen.

Ta mig högst upp på sidan