Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Jämfört med i början på 1990-talet har koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen minskat högst påtagligt. Dels beroende på energieffektivare tillverkning och ökad användning av biobränslen istället för fossila bränslen. Dels beroende på att en del av klinkern ersätts med alternativa bindemedel, t ex slagg eller flygaska, både vid cementtillverkningen och vid blandningen av betongen.

Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har därför under de senaste 20 åren minskat med närmare 20 procent. Ett bevis för att vi hela tiden tar betydande kliv framåt mot visionen noll utsläpp av koldioxid under betongens livslängd.

kretslopp

Betongen släpper ut koldioxid vid cementtillverkningen och tar upp koldioxid under bruksfasen.

Ta mig högst upp på sidan