Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betong i brandavskiljande delar som bjälklag, väggar och tak minskar risken för att branden sprider sig. Betongens höga värmelagringskapacitet ger en långsam temperaturökning och materialet fungerar därför som en effektiv brandsköld. På så sätt förlängs tiden för utrymning.

Trappor, golv, tak och väggar i betong skärmar av, och skapar säkra flyktvägar för män­ 
niskor som vistas i byggnaden. Betong hjälper även till att säkra brandkårens arbete. Bärande byggelement i betong ger ett bra skydd för brandmännen under släcknings­ och räddningsarbetet. En fasad i betong gör det möjligt att komma närmare eldsvådan eftersom den fungerar som en värmesköld.

Att betong inte avger någon rök eller giftig gas vid brand gör också att evakuerings­ och släckningsarbetet blir säkrare.

Ta mig högst upp på sidan