Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

När det gäller reparation och återställande efter en brand har betong många fördelar som gör att kostnaderna blir lägre i jämförelse med andra byggmaterial. Det gäller både omfattning på åtgärderna och typ av insatser. Men också verksamheten i byggnaden påverkas: en långvarig reparation eller i värsta fall återuppbyggnad medför stora kostnader för den verksamhet eller de boende som måste hitta nya lokaler under tiden.

Redan från början när huset byggs finns fördelar med betong. Det finns statistik som tyder på att 2–4 % av byggkostnaderna normalt används till brandskyddsåtgärder, t ex sprinklers. Bygger man med betong ingår brandskyddet naturligt i materialet. Brandsäkerheten under byggtiden är också ett plus.
Försäkringsbolagen följer upp och för statistik över skador orsakade av bränder. Som en följd av betongens goda brandegenskaper är försäkringspremierna genomgående lägre för byggnader i betong jämfört med andra material – det gäller i hela Europa.

Ta mig högst upp på sidan