Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

  Markus Peterson Webb

Lägesrappoart: Prefab-standardiseringen

Inom den europeiska CEN-standardiseringen är läget fortfarande låst vad gäller möjligheterna att på byggområdet publicera harmoniserade produktstandarder som är nya eller har reviderats. Förhoppningsvis blir möjligheterna bättre med en ny Byggproduktförordning (CPR), som är under revidering och efter den pågående utredningen ”CPR Acquis” som leds av EU-kommissionen. 

Inom SIS/TK191 kommittéarbetet i början av året mynnat ut i följande resultat:

  • SS 137005:2023 ’Tillämpning av SS-EN 13369:2018 i Sverige’
    Denna svenska standard har uppdaterats med referenser till nya SS 137003 ’Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige’, vilket innebär att svenska prefab-tillverkare på ett tydligt får samma förutsättningar som fabriksbetongtillverkare vad gäller t.ex utnyttjande av alternativa bindemedel. Under en period har detta fått lösas med särskilda ”övergångsregler”, förankrade hos certifieringsorgan och Swedac.  
  • En ny standard, SS-EN 13155:2021 (Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap), har publicerats. Denna standard omfattar numera även ingjutningsgods för lyfthantering av betongelement. Med anledning av denna publicering har det svenska förordet till den tekniska rapporten SIS-CEN/TR 15728:2017 (Förtillverkade betongprodukter – Förankringar för lyft och hantering) uppdaterats och beskriver numera den nya standardens och lyftrapportens enskilda användning samt koppling till varandra. Lyftrapporten i sin senaste version finns att ladda hem gratis (som fleranvändarlicens) på Svensk Betongs medlemssidor.

För eventuella frågor, vänligen kontakta Markus Peterson, Svensk Betong.

 

Ta mig högst upp på sidan