Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Den svenska betongbranschens målsättning på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnad ska minska kraftigt och nå en halverad klimatpåverkan inom fem år. På lite längre sikt räknar vi med att betong ska vara klimatneutralt sett ur ett livscykelperspektiv. 

I rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong” redovisas fakta om betongs klimatpåverkan och betongbranschens målsättning. Rapporten innehåller också sammanfattande information om betongs innehåll, egenskaper, funktion och livslängd samt långsiktig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Trevlig och viktig läsning!

Ladda ner rapporten

För ytterligare information kring rapporten och branschens arbete med att minska betongs klimatpåverkan, kontakta:

Malin Löfsjögård
VD Svensk Betong
076- 128 75 17
malin.lofsjogard@svenskbetong.se

 

 

Ta mig högst upp på sidan