Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt att kraftigt reducera betongens klimatpåverkan för olika konstruktioner.

Ökad användning av klimatförbättrad betong är en viktig del i arbetet. För att främja omställningen och gå från ord till handling publicerar Svensk Betong nu Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2, där första utgåvan publicerades 2019.

Vägledningen har nu reviderats och lyfter på ett tydligare sätt fram betydelsen av att se klimatoptimering av vår byggda miljö ur ett större perspektiv. Tabeller för såväl fabriksbetong som för prefabricerade produkter har också uppdaterats för att fånga de möjligheter som den nyligen reviderade nationella tillämpningsstandarden för betong, SS 137003:2021, innebär.

Det är idag möjligt att nå upp till halverad klimatpåverkan från betong beroende på typ av konstruktion. Den reviderade standarden ger ökade möjligheter till minskad klimatpåverkan genom ytterligare öppningar för att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel.

Arbetet att klimatoptimera en betongbyggnad handlar om teknik, men minst lika mycket om processer. Att nyttja betongens egenskaper på ett optimalt sätt genom insatser för att välja en resurseffektiv konstruktion, rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra de valda betongsorterna. Aktiv samverkan mellan de olika aktörerna i värdekedjan är en avgörande framgångsfaktor.

Vi ser att det finns ett fortsatt behov av kunskapsuppbyggande och utbildning i vad som är möjligt att göra redan idag. Med utgåva 2 av Vägledning klimatförbättrad betong ger vi byggsektorns alla aktörer information och exempel på vad som är möjligt, handfasta råd och ett stöd vid kravställande för att redan idag reducera betongens klimatpåverkan.


Här kan du ta del av reviderade Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2

 

Ta mig högst upp på sidan