Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betong är värmetrögt. Det innebär att materialet har hög kapacitet att lagra överskottsvärme – gratisenergi – som sedan kan användas när det finns ett underskott. På så sätt kan man spara energi. Genom betongens möjlighet att lagra värme kan man också minska effektuttaget (=uttag av värme per tidsenhet). Det gäller också kyla, framförallt av kontor. Det sparar pengar och minskar klimatpåverkan. Många av de positiva egenskaperna kan förstärkas ytterligare om man i högre grad använder aktiv värmelagring och ny styrteknik i bostäder och kontor. Tekniken finns men används inte fullt ut idag vilket gör att det finns en betydande potential till ca 20 % energibesparing utan att kosta något extra.

Betong sparar energi och ger ett bra inomhusklimat. Ju större fri yta desto större utväxling av fördelarna.

Läs mer: Svensk Betongs folder om Energi.

Ta mig högst upp på sidan