Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betong kan återvinnas till 100 % eftersom det är ett naturmaterial baserat på berg och sten. Betongen i en husstomme innehåller inte heller utfasningsämnen eller andra substanser som är klassade som farliga för hälsa eller miljö. När betongen, ofta efter mer än 100 år, fyllt sin uppgift kan den därför återvinnas, ofta i form av fyllnadsmaterial. Globalt sett är jordens kalkstensreserver i praktiken outtömliga, och gråberg kommer sannolikt aldrig bli en bristvara.

Vid tillverkning av betong har jungfruliga material till viss del börjat ersättas av återvunna material. Återvunnen krossad restbetong används som ballast och slagg och flygaska används som alternativa bindemedel som delvis ersätter cement.

Betong - ett naturligt material

 

Ta mig högst upp på sidan