Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betongvägg Isolering, fasadsten
Betongvägg Isolering, puts
Träregelvägg Fasadsten
Öppningar Betongyttervägg
Öppningar Träregelvägg

Tips och råd

  • Betongbjälklag ger bestående och god ljudisolering med normala tjocklekar. Bjälklagen isolerar även godtagbart från det lågfrekventa ljudet under 100Hz.
  • Med betong fås en foglös vägg där kvaliteterna täthet, ljudisolering och hög värmekapacitet blir bestående.
  • Det är svårt att utföra ytterväggar helt regn- och fukttäta med ett enda skikt. Vanligtvis utförs därför s k tvåstegstätning, dvs med luftspalt om stommen bakom innehåller organiskt material, t ex trä.
  • Med bärande betongvägg i fasaden kan man helt problemfritt  ha fasadputs direkt på isoleringen utan någon luftspalt.

 

Betongvägg
Isolering, fasadsten
Betongvägg
Isolering, puts
Träregelvägg
Fasadsten
Öppningar
Betongyttervägg
Öppningar
Träregelvägg
Ta mig högst upp på sidan