Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Kantförstyvad platta. Betongvägg, fasadsten. 
Kantförstyvad platta. Betongvägg, mineralull med puts. 
Kantförstyvad platta. Utfackningsvägg, fasadsten. 
Kantförstyvad platta. Lättbetongvägg med puts. 
Golv på mark/grundplatta. Innervägg av betong. 

Tips och råd:

  • Undergrunden täcks med fiberduk för att förhindra finkorningt material att tränga in i dräneringslagret.
  • Viktigt att skydda mot kapilärt stigande vatten. Gör dubbla kapillärbrytande system eftersom det är komplicerat och dyrt att åtgärda i efterhand, dvs både isolering och plastfolie.
  • Skador av markfukt är tre gånger vanligare av byggfukt. Grundregeln är att täta nedåt och låta torka ut uppåt.
  • Möjliggör uttorkning av byggfukt i betongplattan. Välj helst betong med lågt vct och gör alltid en uttorkningsberäkning med TorkaS.
Ta mig högst upp på sidan